فروشگاه قدیم
1N4007 نمایش بزرگتر

1N4007

محصول جدید

دیود 1000V-1A

350 ریال

حداقل تعداد سفارش خرید برای این محصول 10

مقدار تخفیف

تعداد تخفیف شما بیش از
250 3% ذخیره می‌کنید 2,625 ریال
500 5% ذخیره می‌کنید 8,750 ریال
1000 7% ذخیره می‌کنید 24,500 ریال
2500 10% ذخیره می‌کنید 87,500 ریال

مشخصات

پکیج DO-41