فروشگاه قدیم
HEADER 1*40-ST-27MM نمایش بزرگتر

HEADER 1*40-ST-27MM

محصول جدید

پین هدر 40*1 نری صاف ، ارتفاع 27 میلیمتر
فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر

ریال 26,125

مشخصات

پکیج102MM*27