فروشگاه قدیم
HEADER 1*40-ST-21MM نمایش بزرگتر

HEADER 1*40-ST-21MM

محصول جدید

پین هدر 40*1 نری صاف ، ارتفاع 21 میلیمتر
فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر

ریال 15,500

مشخصات

پکیج102MM*21