فروشگاه قدیم
HEADER 1*40-ST-19MM نمایش بزرگتر

HEADER 1*40-ST-19MM

محصول جدید

پین هدر 40*1 نری صاف ، ارتفاع 19 میلیمتر
فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر

ریال 15,000

مشخصات

پکیج102MM*10