فروشگاه قدیم
HEADER 1*40-1.27mm نمایش بزرگتر

HEADER 1*40-1.27mm

محصول جدید

پین هدر 40*1 نری SMD ، ارتفاع 7 میلیمتر
فاصله پین ها: 1.27 میلیمتر

ریال 19,950

مشخصات

پکیج50MM*7