فروشگاه قدیم
UFL TO SMA FEMALE نمایش بزرگتر

UFL TO SMA FEMALE

محصول جدید

کانکتور UFL به SMA سیمدار مادگی به طول 15 سانتیمتر

ریال 79,860

مشخصات

پکیج 15CM