فروشگاه قدیم
RJ45-M-L-RA نمایش بزرگتر

RJ45-M-L-RA

موجود در انبار

کانکتور(سوکت) شبکه فلزی بلند طول 21mmروبردی رایت 90 درجه

ریال 30,000

مشخصات

پکیجCONNECTOR