فروشگاه قدیم

تخفیفات شامل مراحل زیر می باشد.

1-خرید بالای 250 هزار تومان برای کسانی که پست سفارشی را انتخاب می کنند هزینه ارسال  فقط با پست سفارشی رایگان محاسبه می شود.

2- در برخی از محصولات تخفیف خرید به ازای خرید تعداد بالاتر محاسبه می گردد.که این تخفیف بین 2 تا 20 درصد متغیر می باشد.

3-به ازای خرید بالای 1 میلیون تومان ارسال رایگان به انتخاب و تصمیم گیری  فروشگاه نیکوشاپ می باشد.